Urządzenia przeciwkradzieżowe

Alarmy przeciwkradzieżowe

Informujące o usunięciu sprzętu pożarowego.

Alarmy drzwiowe

Informujące o nieautoryzowanym otwarciu.

Osłony czujek

Zabezpieczające czujki przed nieautoryzowanym usunięciem.

Osłony przycisków alarmowych - odporne na warunki środowiskowe

Odporne na warunki atmosferyczne/ wodoodporne.

Osłony przycisków alarmowych

Chroniące przed przypadkowym użyciem.